น้ำทะเลจีนแตะระดับสูงสุดเมื่อปี 2564

09/05/2565 13:47 สำนักข่าวไทย

ปักกิ่ง 9 พ.ค.- ระดับน้ำทะเลของจีนทำสถิติสูงสุดในปี 2564 เป็นผลจากอุณหภูมิเหนือผิวน้ำที่สูงขึ้น ธารน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายเร็วขึ้น ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมชายฝั่ง

ศูนย์ติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเลแห่งชาติ สังกัดกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติจีนออกรายงานประจำปีเมื่อวันเสาร์ว่า ระดับน้ำทะเลจีนของจีนในปี 2564 สูงกว่าระดับเฉลี่ยช่วงปี 2536-2554 ถึง 84 มิลลิเมตรหรือ 3.3 นิ้ว แม้อุณหภูมิผิวน้ำริมชายฝั่งของจีนในปีนั้นลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า แต่ยังคงสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศและสูงกว่าอัตราเฉลี่ยช่วงปี 2536-2554 ราว 0.84 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับน้ำทะเลของจีนสูงขึ้นเฉลี่ย 3.4 มิลลิเมตรหรือ 0.13 นิ้วต่อปีนับตั้งแต่ปี 2523 สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของทั้งโลก

รายงานระบุว่า ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลอย่างต่อเนื่องต่อการพัฒนาพื้นที่ริมชายฝั่ง ขอให้ทางการพัฒนาระบบการติดตาม ส่งเสริมมาตรการเตือนภัยล่วงหน้าและการป้องกัน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมีผลระยะยาว เช่น ระบบนิเวศวิทยาชายฝั่งถูกกัดเซาะ หาดโคลนซึ่งเป็นที่อยู่และแหล่งอาหารของพืชและสัตว์สูญหาย เมืองริมฝั่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมและน้ำกลายเป็นน้ำเค็ม

ปีที่แล้วกระทรวงสิ่งแวดล้อมจีนคาดการณ์ว่า ระดับน้ำทะเลของจีนจะสูงขึ้นอีก 55-170 มิลลิเมตรหรือ 2-7 นิ้วในช่วง 30 ปีข้างหน้า ทำให้ทางการต้องเพิ่มความพยายามในการป้องกันพื้นที่ริมฝั่ง ปัจจุบันเมืองริมฝั่งได้เริ่มดำเนินแผนการฉุกเฉินแล้ว เช่น เซี่ยงไฮ้กำลังหาทางวางระบบระบายน้ำและประตูน้ำแบบใหม่.

Cr. สำนักข่าวไทย