ปส.ผนึกพันธมิตรAPEC PPSTI 2022 ประชุมความร่วมมือเขตเศรษฐกิจเอเปค 2565

11 เม.ย. 2565 เวลา 15:29 น. ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

ปส.ผนึกพันธมิตรAPEC PPSTI 2022 ประชุมความร่วมมือเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2565 รูปแบบอออนไลน์ สร้างการรับรู้ถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ทันสมัย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม  APEC PPSTI 2022 การประชุมความร่วมมือเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2565 ในหัวข้อ Policy and Innovation for Nuclear Science and Technology ในรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ทันสมัยผ่านการนำเสนอข้อมูลจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น  การนำนิวเคลียร์และรังสีมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ 

รวมถึงการผลิตวัคซีนเพื่อตอบสนองสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน การนำอิเล็กตรอนบีมมาปรับปรุงพันธุ์พืช การศึกษาเรื่องไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยีซินโครตรอน การศึกษาวิจัยพลังงานจากฟิวชัน 

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายถึงการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีมาใช้สนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของประเทศ รวมถึงการหารือประเด็น ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจะมีแนวทาง

การกำกับดูแลอย่างไรเมื่อเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์สมัยใหม่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม โดยงานจัดระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 เวลา 09:00 – 17:15 น. (Zoom Webinar)
 

ประชุมความร่วมมือเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2565

ประชุมความร่วมมือเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2565

Cr.ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล