ภูมิภาคอาเซียนจะมีรูปร่างอย่างไร ? หากกำหนดขนาดจาก GDP

2 เม.ย. 2022 ลงทุนแมน

Cr.ลงทุนแมน