อังค์ถัดปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก

25/03/2565 14:35 สำนักข่าวไทย

25 มี.ค. – อังค์ถัดปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงจากร้อยละ 3.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.6 เป็นผลจากวิกฤติสงครามยูเครน และหลายประเทศปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาค

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงจากร้อยละ 3.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.6 เป็นผลมาจากวิกฤติสงครามยูเครน และหลายประเทศมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยปัญหาขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ยังดำเนินอยู่ต่อไปอาจทำให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องเข้มงวดนโยบายด้านการเงิน รวมทั้งปรับลดงบประมาณรายจ่ายลง

นางรีเบคกา กรีนสแปน เลขาธิการอังค์ถัด เผยว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามยูเครนจะทำยิ่งทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวมากขึ้นและทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิดอ่อนแอลง.

Cr. สำนักข่าวไทย