ญี่ปุ่นห้ามชาวต่างชาติที่มาจากแอฟริกาแม้มีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่น

01/12/2564 11:49 สำนักข่าวไทย

โตเกียว 1 ธ.ค.- ญี่ปุ่นจะห้ามชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่ง หากมาจาก 10 ประเทศในทวีปแอฟริกา เป็นการขยายมาตรการจากเดิมที่ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติรายใหม่เดินทางเข้าประเทศทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน

นายฮิโรกาสุ มัตสึโนะ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงวันนี้ว่า เพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้า รัฐบาลไม่เพียงจำกัดการเข้าประเทศของชาวต่างชาติรายใหม่ แต่จะครอบคลุมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในญี่ปุ่นที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้ เอสวาตีนี นามิเบีย แซมเบีย มาลาวี โมซัมบิก เลโซโท แองโกลา บอตสวานา และซิมบับเวด้วย ยกเว้นมีเหตุให้ผ่อนผันเป็นพิเศษเท่านั้น และจะปิดพรมแดนประเทศอย่างน้อย 1 เดือน ขณะเดียวกันจะคงสถานะความรู้สึกถึงความเร่งด่วนและติดตามสถานการณ์ในประเทศต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น ส่วนกรณีที่ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอไมครอนคนแรกของประเทศเป็นนักการทูตนามิเบียเมื่อวันอังคารนั้น ผู้โดยสาร 70 คนที่โดยสารมาในเที่ยวบินเดียวกันและถูกจัดให้เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครแสดงอาการป่วย

ญี่ปุ่นเพิ่งผ่อนคลายมาตรการจำกัดพรมแดนเมื่อไม่นานมานี้ แต่หลังจากแอฟริกาใต้พบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอไมครอนเป็นแห่งแรกของโลก ญี่ปุ่นได้กลับไปใช้มาตรการเข้มงวดอีกครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและแกนนำภาคธุรกิจที่แม้บางส่วนอาจได้รับผลกระทบก็ตาม.

Cr. สำนักข่าวไทย