นิวซีแลนด์จะเปิดประเทศรับต่างชาติตั้งแต่ 30 เม.ย.ปีหน้า

24/11/2564 09:56 สำนักข่าวไทย

เวลลิงตัน 24 พ.ย.- นิวซีแลนด์จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครบโดสแล้วเดินทางเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 หลังจากปิดพรมแดนมาตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2563

นายคริสโตเฟอร์ ฮิปกินส์ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องการรับมือกับโรคโควิด-19 แถลงวันนี้ว่า นิวซีแลนด์จะเปิดประเทศเป็นระยะๆ เพราะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการสร้างหลักประกันว่ามีการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนและระบบสาธารณสุข

ชาวนิวซีแลนด์และผู้ถือวีซ่ามีถิ่นที่อยู่ถาวรในนิวซีแลนด์ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจะเดินทางจากออสเตรเลียเข้านิวซีแลนด์ได้ตั้งแต่เวลา 23:59 น.ของวันที่ 16 มกราคม 2565 ชาวนิวซีแลนด์และผู้ถือวีซ่ามีถิ่นที่อยู่ถาวรที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจะเดินทางจากประเทศอื่น ๆ ยกเว้นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากเข้านิวซีแลนด์ได้ตั้งแต่เวลา 23:59 น.ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 และชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจะเดินทางเข้านิวซีแลนด์ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

นักเดินทางข้างต้นจะไม่ต้องกักตัวในศูนย์กักโรคของรัฐ แต่ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทางเป็นลบ มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส และรับการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางถึงนิวซีแลนด์.

Cr. สำนักข่าวไทย