ญี่ปุ่นเล็งเปลี่ยนนโยบายรับชาวต่างชาติมาทำงานมากขึ้น

18/11/2564 16:50 สำนักข่าวไทย

โตเกียว 18 พ.ย. – กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นกล่าววันนี้ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานด้านการใช้แรงงานบางประเภทและสามารถพำนักอยู่ในญี่ปุ่นได้โดยไม่มีการจำกัดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ในปีงบประมาณ 2022 เป็นอย่างเร็วที่สุด ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนนโยบายสำคัญของญี่ปุ่นที่ปกติจะปิดประตูไม่รับแรงงานต่างชาติ

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปี 2019 ประเภทของ แรงงานที่มีฝีมือที่ระบุไว้ใน 14 ภาคส่วน เช่น เกษตรกรรม การพยาบาลผู้ป่วยและการสุขาภิบาล จะได้รับวีซาให้เข้าประเทศญี่ปุ่น แต่ระยะเวลาจะจำกัดไม่เกิน 5 ปี โดยสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถเดินทางมายังญี่ปุ่นได้ ยกเว้นในภาคการก่อสร้างและการต่อเรือ บริษัทต่าง ๆ ได้อ้างถึงข้อจำกัดเหล่านี้เป็นเหตุผลที่พวกเขาลังเลไม่แน่ใจที่จะจ้างแรงงานต่างชาติ ทำให้รัฐบาลพิจารณาที่จะลดข้อจำกัด ซึ่งหากการแก้ไขระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ แรงงานต่างประเทศ ที่ส่วนใหญ่มาจากเวียดนามและจีน จะได้รับอนุญาตไห้ต่อวีซาอยู่ในญี่ปุ่นได้ตลอดไปและสามารถนำสมาชิกในครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ อย่างไรก็ตาม โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวเน้นว่า การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่า แรงงานเหล่านี้จะได้รับสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในญี่ปุ่น ซึ่งจะต้องยื่นใบสมัครแยกต่างหากและมีกระบวนการแตกต่างไป ประเด็นเรื่องการเข้าเมืองของชาวต่างชาติถือเป็นเรื่องต้องห้ามของญีปุ่น แต่ปัจจุบันมีกระแสกดดันให้เปิดพรมแดนเนื่องจากมีปัญหาการชาดแคลนแรงงาน เนื่องจากจำนวนประชากรลดลงและมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น.

Cr. สำนักข่าวไทย