แถลงการณ์ร่วมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค 2021

เวลลิงตัน นิวซีแลนด์, 12 พฤศจิกายน 2021 โดย ที่ประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค

ผู้นำของสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจได้สรุปการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคปี 2021 เมื่อวันศุกร์ (12 พ.ย. 2021) ที่ผ่านมา โดยประกาศใช้คำประกาศภายใต้หัวข้อ ร่วมกัน ทำงาน เติบโตไปด้วยกัน (Join, Work, Grow. Together) การประชุมครั้งนี้มีนายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น แห่งนิวซีแลนด์เป็นประธานการประชุม

แถลงการณ์เน้นย้ำการดำเนินการตามนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับโควิด-19 กำหนดพันธะสัญญาสำหรับการเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม รวมถึงการดำเนินการเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มที่ต้องการปรับปรุงศักยภาพทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภูมิภาค และจัดการกับความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

ผู้นำเอเปคยังรับรองแผนปฏิบัติการ Aotearoa ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวเพื่อดำเนินการตามวิสัยทัศน์ปุตราจายา 2040 (APEC Putrajaya 2040) ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคปี 2020

อ้างอิง

APEC. (12 November 2021). APEC Leaders Issue Declaration. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2021/apec-leaders-issue-declaration

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแถลงการณ์ร่วมฉบับเต็มและแผนปฏิบัติการ Aotearoa ได้ที่

APEC. (12 November 2021). 2021 Leaders’ Declaration. Retrieved from https://www.apec.org/meeting-papers/leaders-declarations/2021/2021-leaders-declaration

APEC. (12 November 2021). Aotearoa Plan of Action. Retrieved from https://www.apec.org/meeting-papers/leaders-declarations/2021/2021-leaders-declaration/annex-aotearoa-plan-of-action

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์