ญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

15/11/2564 15:36 สำนักข่าวไทย

ญี่ปุ่น 15 พ.ย. – ญี่ปุ่นจะเริ่มจัดส่งวัคซีนโควิด 4.12 ล้านโดส สำหรับฉีดเป็นเข็มที่ 3 ให้กับเขตเทศบาล และสถานพยาบาลทั่วประเทศ หลังจากวัคซีนไฟเซอร์ได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น

ญี่ปุ่นจะเริ่มจัดส่งวัคซีนโควิด-19 จำนวน 4.12 ล้านโดส สำหรับฉีดเป็นเข็มที่ 3 ให้กับเขตเทศบาล และสถานพยาบาลทั่วประเทศในวันนี้ หลังจากวัคซีนไฟเซอร์ได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในเดือนหน้า จากนั้นจะฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นๆ ในเดือนมกราคมปีหน้า

นอกจากนั้นจะฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ต้องการซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 8 เดือน ทั้งนี้ คาดว่าการจัดส่งวัคซีนจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 2 สัปดาห์.

Cr. สำนักข่าวไทย