ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค 2021 ออกแถลงการณ์ร่วม

เวลลิงตัน นิวซีแลนด์, 09 พฤศจิกายน 2021 โดย ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปค

รัฐมนตรีสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจได้สรุปการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค ปี 2021 ในวันอังคารที่ผ่านมา (10 พฤศจิกายน) โดยออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการตอบสนองต่อวิกฤตโควิด-19 ท่ามกลางการเผชิญกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและผลกระทบทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการสูญเสียประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะชะงักงัน อันเป็นผลมาจากข้อจำกัดด้านพรมแดนและการเดินทาง

แถลงการณ์ร่วมได้อธิบายถึงพันธกรณีด้านนโยบายร่วมกันที่สมาชิกเอเปคจะนำมาดำเนินการในปี 2022 เพื่อเร่งดำเนินการและรับประกันการฟื้นตัวในระยะยาวที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน โดยมีการค้า การรวมกลุ่ม ความยั่งยืน นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่มีคุณภาพ โดยสรุปได้ดังนี้

– การสนับสนุนและตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-19 ที่ต่อเนื่อง (Continued support and response to COVID-19)

– นโยบายเศรษฐกิจและการค้าที่ส่งเสริมการฟื้นฟู (Economic and Trade Policies that Strengthen Recovery)

– เพิ่มการรวมตัวและความยั่งยืนสำหรับการฟื้นฟู (Increasing Inclusion and Sustainability for Recovery)

– แสวงหานวัตกรรมและการฟื้นฟูด้วยระบบดิจิทัล (Pursuing Innovation and a Digitally-Enabled Recovery)

– เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เอเปค ในฐานะสถาบัน (Strengthening APEC as an Institution)

          แถลงการณ์ร่วมยังมีภาคผนวก 2 รายการ คือ รายงานการทบทวนแผนงานด้านความสามารถในการแข่งขันภาคบริการของเอเปค (the APEC Services Competitiveness Roadmap review) และรายการอ้างอิงของบริการด้านสิ่งแวดล้อมและการบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (a reference list of Environmental and Environmentally Related Services)

การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค ปี 2021 ครั้งนี้มี นาไนอา มาฮูตา (Nanaia Mahuta) รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและ ดาเมียน โอคอนเนอร์ (Damien O’Connor)รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและการส่งออกของนิวซีแลนด์เป็นประธานการประชุมร่วมกัน

การประชุมของเอเปคยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมสุดยอดซีอีโอของเอเปค ปี 2021 ในวันที่ 11 พฤศจิกายนและการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ปี 2021 มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 12 พฤศจิกายน

อ้างอิง

APEC. (9 November 2021). APEC Ministers Issue Joint Statement. Retrieved from https://www.apec.org/press/news-releases/2021/apec-ministers-issue-joint-statement

หมายเหตุ

ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคฉบับเต็มได้ที่ https://www.apec.org/meeting-papers/annual-ministerial-meetings/2021/2021-apec-ministerial-meeting

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์