สหรัฐ-อินโดนีเซียขอกลุ่มจี20 วางแผนรับมือโรคระบาด

27/10/2564 12:29 สำนักข่าวไทย

วอชิงตัน 27 ต.ค. – นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐและนางศรี มุลยานี อินทราวาตี รัฐมนตรีคลังอินโดนีเซีย กล่าววานนี้ว่า ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกควรจะร่วมกันจัดตั้งเวทีสำหรับอำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น

นางศรี มุลยานี อินทราวาตี รัฐมนตรีคลังอินโดนีเซีย

รัฐมนตรีคลังทั้งสองส่งจดหมายไปถึงรัฐมนตรีคลังของประเทศสมาชิกกลุ่มจี20 หรือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที่ทั้งสองประเทศร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วย โดยระบุว่า เวทีที่จะจัดตั้งขึ้นจะช่วยให้รัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีสาธารณสุขสามารถร่วมมือกันได้ดีมากยิ่งขึ้นในการประสานงานเพื่อการป้องกัน ตรวจหาและแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งการรับมือที่จำเป็น จดหมายฉบับดังกล่าว ลงวันที่ 25 ต.ค. และเผยแพร่โดยกระทรวงการคลังสหรัฐ ในวันที่ 26 ต.ค. ในจดหมายฉบับนี้ นางเยลเลนและนางอินทราวาตี กล่าวว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ซึ่งคร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกเกือบ 5.2 ล้านคน แสดงให้เห็นถึงการขาดความพร้อมในระดับประเทศและการขาดความร่วมมือในหมู่สมาชิกกลุ่มจี20 ทั้งสองกล่าวด้วยว่า ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ มีความก้าวหน้าในการสู้กับโควิด-19 แต่ต้องยอมรับกับความเป็นจริงที่ว่า โควิด-19 จะไม่ใช่โรคระบาดสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในโลก ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ไม่ควรจะเสียโอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นในการลงมือปฎิบัติอย่างเด็ดขาด โดยเวทีที่จะจัดตั้งขึ้นจะยกระดับและเพิ่มอำนาจในการทำงานให้กับองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่กองทุนใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น จะเป็นการรวมทรัพยากรจากธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและมีสถานะทางการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อให้การฉีดวัคซีนและการรักษาโรคสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที.

Cr. สำนักข่าวไทย