บรูไนเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนทางออนไลน์

25/10/2564 09:45 สำนักข่าวไทย

บันดาร์เสรีเบกาวัน 25 ต.ค.- บรูไนในฐานะประธานวาระปัจจุบันของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน เปิดการประชุมสุดยอดประจำปีผ่านทางออนไลน์ในวันนี้

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ของบรูไนตรัสเปิดการประชุมผ่านทางออนไลน์ โดยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องพลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่ายของเมียนมาไม่ได้รับเชิญร่วมประชุม แต่เน้นเรื่องการหารือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเดินหน้าอย่างเป็นเอกภาพ เพราะในการต่อสู้กับวิกฤตนี้ อาเซียนและหุ้นส่วนต้องสร้างเสริมเอกภาพและความร่วมมือกันยิ่งกว่าที่ผ่านมา

การประชุมสุดยอดอาเซียนประจำปี 2564 จะจัดขึ้นทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคมเพราะโรคโควิด-19 คาดว่าผู้นำสมาชิก 10 ชาติ และหุ้นส่วนเจรจาอย่างสหรัฐ จีน รัสเซีย จะหารือเรื่องวิกฤตเมียนมา โรคโควิด-19 ระบาด ประเด็นความมั่นคงและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ยังไม่ชัดเจนว่า นายชาน เอ นักการทูตระดับสูงของเมียนที่ได้รับเชิญให้ร่วมประชุมแทนพลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย ในฐานะตัวแทนที่ไม่ใช่ทางการเมือง จะเข้าร่วมหรือไม่.

Cr. สำนักข่าวไทย