เมียนมาผิดหวังอาเซียนเรื่องเชิญตัวแทนประชุมสุดยอด

17/10/2564 10:24 สำนักข่าวไทย

เนปิดอว์ 17 ต.ค.- เมียนมาแสดงความผิดหวังที่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ตัดสินใจโดยไม่ได้รับฉันทามติ เรื่องเชิญตัวแทนเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดปลายเดือนนี้ และรู้มาว่าเป็นเพราะถูกกดดันจากสหรัฐและยุโรป

เจ้าหน้าที่เมียนมาแถลงในเช้าวันนี้ว่า เมียนมาผิดหวังอย่างยิ่งและคัดค้านอย่างแข็งขันต่อผลการประชุมฉุกเฉินของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อคืนวันศุกร์ ที่ตัดสินใจโดยไม่ได้รับฉันทามติ เรื่องเชิญตัวแทนเมียนมาเข้าร่วมประชุมสุดยอดวันที่ 26-28 ตุลาคมนี้ ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ กฏบัตร และหลักการของอาเซียน ขณะที่โฆษกกองทัพเมียนมาให้สัมภาษณ์บรรษัทกระจายเสียงอังกฤษ (บีบีซี) ภาคบริการภาษาเมียนมาว่า มีการแทรกแซงจากต่างชาติ เมียนมาทราบมาว่า สหรัฐและตัวแทนสหภาพยุโรป (อียู) ได้กดดันสมาชิกอาเซียนบางประเทศ

บรูไน ในฐานะประธานอาเซียนวาระปัจจุบันแถลงหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศว่า จะเชิญผู้ที่ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองเป็นตัวแทนเมียนมาเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน หลังจากที่ประชุมไม่สามารถบรรลุฉันทามติเรื่องตัวแทนทางการเมืองได้ สมาชิกบางประเทศเสนอให้อาเซียนให้เวลาเมียนมาฟื้นฟูกิจการภายในและกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยเสียก่อน เนื่องจากเมียนมาไม่มีความคืบหน้าอย่างเพียงพอ และหลายฝ่ายกังวลในเรื่องที่เมียนมารับปากไว้ โดยเฉพาะเรื่องเปิดเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับทุกฝ่าย กระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์แถลงเมื่อวันเสาร์ว่า การไม่ให้พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย ของเมียนมาเข้าร่วมประชุมเป็นการัตดสินใจที่ยากลำบาก แต่จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของอาเซียนเอาไว้.

Cr. สำนักข่าวไทย