ธุรกิจขนาดเล็ก คือ ขุมพลังของเอเปค

เวลลิงตัน นิวซีแลนด์, 9 ตุลาคม 2021 โดย ที่ประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27

รัฐมนตรีด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสมาชิกเอเปคให้คำมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กต่อไป ด้วยโครงการบรรเทาทุกข์ ในขณะที่ภูมิภาคกำลังก้าวผ่านระยะต่อไปของการรับมือและฟื้นฟูหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19

การประชุมระดับรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ครั้งที่ 27 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ (9 ตุลาคม) โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของธุรกิจขนาดเล็กทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นที่การทำให้เป็นดิจิทัล การเติบโตที่ครอบคลุม และความเป็นอยู่ที่ดี

สจวร์ต แนช (Stuart Nash) รัฐมนตรีกระทรวงธุรกิจขนาดเล็กของนิวซีแลนด์ เป็นประธานการประชุม เขาได้ย้ำบทบาทของธุรกิจขนาดเล็กในฐานะ “ขุมพลังของสมาชิกและชุมชนของเรา”

ธุรกิจขนาดเล็กรวมชุมชนของเราเข้าด้วยกัน” แนชกล่าว “ความอยู่รอดและความยืดหยุ่นของธุรกิจขนาดเล็กของเราผ่านการระบาดใหญ่นี้ มีความสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและรักษาความสามัคคีของชุมชนของเรา”

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 97 ของธุรกิจในภูมิภาคเอเปค โดยมีการจ้างงานมากกว่าร้อยละ 60 และคิดเป็นร้อยละ 40 ถึง 60 ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศส่วนใหญ่

แนชได้เรียกร้องให้สมาชิกรับรู้บทบาทของสำคัญของการค้าในการช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กในภูมิภาคฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อเผชิญกับการระบาดใหญ่ทั่วโลก

“สมาชิกของเราจำเป็นต้องดำเนินการอย่างกล้าหาญเพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (MSMEs) และสตาร์ทอัพ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่อุปทาน โดยการอำนวยความสะดวกในสภาพแวดล้อมการค้าและการลงทุนที่เปิดกว้างและครอบคลุม” แนชกล่าว

รัฐมนตรีของเอเปคทราบถึงความสำคัญของการทำให้เป็นดิจิทัล ในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นพ้องกันว่าวิธีการแก้ไขปัญหาและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ไม่ได้เป็นทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องจำเป็น

แนชกล่าวอีกว่า “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็ว ได้สนับสนุนให้เราเอาชนะอุปสรรคสำคัญมากมายที่เราเผชิญอันเป็นผลมาจากโควิด-19 เช่น การเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้คนอย่างจำกัด มีโอกาสมากมายสำหรับสมาชิกเอเปคในการเพิ่มความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างอนาคตที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับพวกเราทุกคน”

แนชยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทำให้แน่ใจว่า นโยบายจะมอบโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทุกคน รวมถึงผู้หญิง    ชนเผ่าพื้นเมือง และกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เนื่องจากการมุ่งเน้นที่การเติบโตแบบมีส่วนร่วมมากขึ้นจะเป็นการเปิดศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้ใช้

“การสร้างความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจขนาดเล็กยังต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าของกิจการ ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำและปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก สมาชิกเอเปคสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและผลิตภาพได้  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นรากฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเติบโต และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของชุมชนของเรา” แนชกล่าวเสริม

ธุรกิจขนาดเล็กยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการฟื้นตัวของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัฐมนตรีเอเปคตกลงที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการมีส่วนร่วมในแนวปฏิบัติและกิจกรรมที่สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

แปลและเรียบเรียงจาก

APEC. (2021). Ministers: Small Businesses are the Powerhouses of APEC’s Economy. Retrieved https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/1009_Chair