เมืองที่มี GDP มากสุด ในอาเซียน

3 ต.ค. 2021 ลงทุนแมน

Cr. ลงทุนแมน