มาเลเซียบังคับลูกจ้างรัฐบาลฉีดวัคซีนโควิด

30/09/2564 15:04 สำนักข่าวไทย

กัวลาลัมเปอร์ 30 ก.ย. – มาเลเซียออกข้อกำหนดให้ลูกจ้างทั้งหมดของรัฐบาลมาเลเซียต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยยกเว้นผู้ที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลในด้านสุขภาพเท่านั้น

สำนักงานบริการสาธารณะของมาเลเซียระบุในแถลงการณ์วันนี้ว่า จะออกข้อกำหนดให้ลูกจ้างของรัฐบาลมาเลเซียเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานของภาครัฐจะเปิดทำการอย่างราบรื่น ขณะนี้ มีลูกจ้างของรัฐบาลฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบร้อยละ 98 จากทั้งหมดราว 1.6 ล้านคน และมีลูกจ้าง 16,902 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 ที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ดี ทางการมาเลเซียจะให้เวลาลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีนไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนต้องยื่นเอกสารด้านสุขภาพที่ผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่การแพทย์ของรัฐบาล และผู้ที่ยังไม่ยอมฉีดวัคซีนเมื่อถึงกำหนดจะถูกลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่มาเลเซียกำลังหาทางกระตุ้นอัตราฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้

มาเลเซียเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดได้รวดเร็วมากที่สุด โดยมีอัตราฉีดวัคซีนครบสองโดสร้อยละ 61 จากประชากรทั้งหมด 32 ล้านคน ขณะนี้ มาเลเซียมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมกว่า 2.2 ล้านคน และผู้เสียชีวิตกว่า 26,000 คน.

Cr. สำนักข่าวไทย