สายการบินสหรัฐจะเลิกจ้างพนักงานที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด

29/09/2564 14:16 สำนักข่าวไทย

นิวยอร์ก 29 ก.ย. – สายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ของสหรัฐ จะเลิกจ้างพนักงานเกือบ 600 คนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

เจ้าหน้าที่ของสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ระบุว่า มีพนักงาน 593 คนที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด และมีอีก 2,000 คนที่ยื่นเรื่องขอรับการยกเว้นจากข้อกำหนดฉีดวัคซีน เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์หรือศาสนา ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3 จากพนักงานทั้งหมดราว 67,000 คนของสายการบิน เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังระบุว่า ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ รู้สึกพอใจกับภาพรวมของการใช้นโยบายฉีดวัคซีน โดยได้ประกาศข้อกำหนดให้พนักงานชาวอเมริกันทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนและส่งไฟล์เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผ่านระบบของสายการบินในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ กำลังดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายสำหรับพนักงานที่ยื่นขอยกเว้นฉีดวัคซีน โดยระบุว่าศาลกำลังพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ในขณะเดียวกัน บันทึกข้อความของสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ที่เผยแพร่ในองค์กรระบุว่า สายการบินจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงกับสหภาพแรงงานในกรณีที่ต้องเลิกจ้างพนักงานที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีน ทั้งยังระบุว่า หากยังมีพนักงานต่ำกว่าร้อยละ 1 ที่ตัดสินใจไม่ฉีดวัคซีน สายการบินจะเริ่มกระบวนการคัดแยกคนเหล่านี้ออกจากสายการบินตามนโยบายที่ตั้งไว้ เรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่ก็จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกมาโดยตลอด.

Cr. สำนักข่าวไทย