เรียกร้องสิงคโปร์บังคับฉีดวัคซีนโควิดหลังยอดติดเชื้อเพิ่ม

21/09/2564 14:51 สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 21 ส.ค.- ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขบางคนในสิงคโปร์เรียกร้องให้ทางการบังคับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลังจากพบผู้ติดเชื้ออาการหนักในกลุ่มผู้สูงอายุไม่ฉีดวัคซีน และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพราะอัตราการฉีดคงที่

เดล แอนดรูว์ ฟิชเชอร์ ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติในสิงคโปร์เสนอให้บังคับฉีดวัคซีนกับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงเสียชีวิตมากที่สุด เรื่องนี้ต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง วิทยาศาสตร์จะพิสูจน์เองว่า การฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุราว 100,000 คนสุดท้ายที่ยังไม่ฉีดวัคซีนจะช่วยชีวิตคนได้มากมาย ด้าน ผศ.อเล็กซ์ คุ้ก ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ชี้ว่า การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันได้มากกว่าวิธีอื่น ๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยกว่าด้วย เพราะหากไม่บังคับฉีดวัคซีน ก็อาจต้องไปบังคับใช้มาตรการอื่นที่ได้ผลน้อยกว่าแต่เสียหายมากกว่า

ปัจจุบันกฎหมายสิงคโปร์บังคับเพียงฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและโรคหัด รัฐบาลฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์และโมเดอร์นาให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้มีอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน 144 คน อัตราการฉีดวัคซีนขณะนี้คงที่ที่ร้อยละ 82 ของประชากร และมีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่ราว 87,000 คน ผู้ติดเชื้อวัย 80 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือเสียชีวิตราวร้อยละ 15 แต่หากฉีดวัคซีนแล้วอัตราดังกล่าวจะเหลือเพียงร้อยละ 1.79 เท่านั้น ประชากรสิงคโปร์ 5 ล้าน 7 แสนคน มียอดติดเชื้อสะสมกว่า 78,700 คน เสียชีวิต 62 คน ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 คนเพราะไวรัสสายพันธุ์เดลตาระบาดเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

Cr. สำนักข่าวไทย