รายงานคาดสหรัฐทิ้งวัคซีนโควิดอย่างน้อย 15 ล้านโดส

Sep 02 , 2021. 14:05น. infoquest

สำนักข่าวเอ็นบีซี นิวส์เปิดเผยว่า สหรัฐทิ้งวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วอย่างน้อย 15 ล้านโดสนับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าข้อมูลที่ทราบก่อนหน้านี้ และคาดว่ายังมีวัคซีนที่ถูกทิ้งซึ่งไม่ได้นับรวมอยู่ด้วย

ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐระบุว่า เครือข่ายร้านขายยา 4 แห่งของสหรัฐระบุว่า แต่ละแห่งได้ทิ้งวัคซีนไปกว่า 1 ล้านโดส โดยวอลกรีนส์มีจำนวนวัคซีนที่ทิ้งไปอยู่ที่เกือบ 2.6 ล้านโดส ซึ่งมากกว่าร้านขายยา รัฐ หรือผู้แจกจ่ายวัคซีนรายอื่นๆ ขณะที่ซีวีเอสอยู่ที่ 2.3 ล้านโดส, วอลมาร์ทอยู่ที่ 1.6 ล้านโดส และไรท์ เอด อยู่ที่ 1.1 ล้านโดส

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ CDC เผยแพร่นั้นเป็นการรายงานจากร้านขายยา รัฐ และผู้แจกจ่ายวัคซีนรายอื่นๆ โดยตรง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมบางรัฐและผู้แจกจ่ายวัคซีนจากส่วนกลางบางราย นอกจากนี้ ยังไม่มีการระบุถึงสาเหตุที่ต้องทิ้งวัคซีนเหล่านั้น ดังนั้น จำนวนวัคซีนที่ถูกทิ้งดังกล่าวจึงเป็นส่วนน้อยของวัคซีนทั้งหมดที่ฉีดในสหรัฐ

โดยทั่วไปนั้น มีสาเหตุหลายประการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอาจจำเป็นต้องทิ้งวัคซีน ทั้งจากขวดบรรจุที่แตกร้าว หรือมีข้อผิดพลาดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน ทั้งความผิดปกติของตู้แช่ รวมถึงการที่มีจำนวนวัคซีนมากกว่าจำนวนผู้ที่ต้องการฉีด นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ปริมาณวัคซีนในขวดมีไม่พอกับจำนวนโดส

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์