เอเปคเดินหน้าขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปโครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตที่มีคุณภาพ

สิงคโปร์, 1 กันยายน 2021 โดย คณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค

เพื่อบรรลุเป้าการเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม สมาชิกเอเปคมีความพยายามปฏิรูปโครงสร้างระดับสูง เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจใหม่หลังวิกฤติโรคระบาด โดยมุ่งเน้นไปที่ผลิตภาพ นวัตกรรม และความสะดวกสำหรับการทำธุรกิจ

ดร. James Ding ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปคได้กล่าวว่า “เนื่องจากการระบาดยาวนานกว่าที่เราคาดการณ์และทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกคุกคาม ความจำเป็นในความพยายามร่วมกันที่เข้มแข็งขึ้นในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปกและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นมากขึ้นสำหรับการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อจัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย”

สมาชิกของเอเปคดำเนินมาตรการต่าง ๆ จำนวนมาก กำหนดข้อจำกัดเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 ในขณะเดียวกันก็ให้ความช่วยเหลือในวงกว้าง เช่น การให้ทุนช่วยเหลือและเงินอุดหนุนแก่ประชาชน แม้ว่าการปกป้องเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตจะมีความสำคัญ แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกลับไม่ยั่งยืนในระยะยาว

ดร. Ding กล่าวเสริมว่า “การปฏิรูปโครงสร้างสามารถให้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสะดวกของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจำเป็นสำหรับการฟื้นคืนและควบคุมศักยภาพของการเติบโต”

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รัฐมนตรีด้านการปฏิรูปโครงสร้างเห็นชอบที่จะฟื้นฟูและปรับปรุงวาระการปฏิรูปโครงสร้างของเอเปค และรับรองวาระการเสริมสร้างที่ดีสำหรับการปฏิรูปโครงสร้างของเอเปค (Enhanced APEC Agenda for Structural Reform: EAASR) ซึ่งสรุปภารกิจ 4 ด้านที่จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ยั่งยืน และครอบคลุม ได้แก่

1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับตลาดที่เปิดกว้าง โปร่งใส และแข่งขันได้

2. ส่งเสริมการฟื้นตัวของธุรกิจและความยืดหยุ่นต่อวิกฤติในอนาคต

3. ดูแลให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4. ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ และการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและระบบดิจิทัล

สมาชิกคณะกรรมการเศรษฐกิจได้อภิปรายเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานสำหรับวาระการปฏิรูปโครงสร้างใหม่ โดยเน้นถึงความจำเป็นในกลไกการทบทวน กระชับการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน และส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มนโยบายของเอเปค

ดร. Ding อธิบายว่า “วาระการปฏิรูปโครงสร้างใหม่ของเอเปค (EAASR) เป็นพื้นฐานของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นโอกาสสำหรับสมาชิกของเอเปค ทั้งการตั้งต้นใหม่และสร้างใหม่ให้ดีขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ เอเปคกำลังมองหาการส่งเสริมไม่เพียงแต่เศรษฐกิจที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้นด้วย”

คณะกรรมการยังมีความคืบหน้าในการออกรายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปคประจำปี (the APEC Economic Policy Report) ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน 2021 รายงานจะเน้นที่การปฏิรูปโครงสร้างและอนาคตของการทำงาน โดยพิจารณาว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานอย่างไร และผลกระทบที่สูงมากต่อสตรีและกลุ่มเสี่ยง

ดร. Ding ยังกล่าวอีกว่า “อนาคตของการทำงานมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากการระบาดของไวรัสทำให้เกิดการเร่งของระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ รายงานที่กำลังจะออกสู่สาธารณะนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของเราทั้งหมด และวิธีการที่เราตอบสนองและอำนวยความสะดวกให้กับความก้าวหน้านี้โดยไม่เสี่ยงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน”

ดร. Rebecca Sta Maria ผู้อำนวยการบริหารของสำนักเลขาธิการเอเปคกล่าวเสริมว่า “ไม่มีการปฏิเสธความสำคัญของวาระการปฏิรูปโครงสร้างของเอเปค งานของคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขัน ความสะดวกในการทำธุรกิจ การปฏิรูปกฎระเบียบ หลักธรรมาภิบาล และอื่น ๆ อีก อีกทั้งยังกำลังขับเคลื่อนและสนับสนุนสมาชิกในการดำเนินการปฏิรูปจากภายใน ซึ่งจะผลักดันวัตถุประสงค์ของเอเปคในการบรรลุการเติบโตที่แข็งแกร่ง สมดุล ปลอดภัย ยั่งยืนและครอบคลุม”

คณะกรรมการยังส่งเสริมการริเริ่มอย่างกระตือรือร้นเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมถึงกรอบการทำงานร่วมกันสำหรับการระงับข้อพิพาทออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถแก้ไขข้อพิพาทระหว่างธุรกิจกับธุรกิจข้ามพรมแดน

กระแสหมุนเวียนทางการค้าในภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นถึง 9 เท่าตั้งแต่ปี 1989 และตั้งแต่นั้นมาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสมาชิกเติบโตขึ้นเป็น 2 เท่าต่อปี โดยส่วนใหญ่เกิดจากการดำเนินการปฏิรูปโครงสร้าง

อ้างอิง

APEC. (2021). APEC Advances Robust Structural Reform Agenda for Quality Growth. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0901_EC

หมายเหตุ

ผู้สนใจการประชุมการปฏิรูปโครงสร้างของเอเปค ระบบการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าของเอเปคสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

APEC. (2021). 2021 APEC Ministerial Meeting on Structural Reform. Retrieved from https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Structural-Reform/2021_structural

_____. (2021). Annex 1 – Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR). Retrieved from https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Structural-Reform/2021_structural/Annex-1

APEC online dispute resolution. Retrieved from https://www.ebram.org/apec_odr.html

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์