ธปท.ชี้ความเชื่อมั่นธุรกิจฯ ส.ค. ยังอยู่ในระดับต่ำ-กำลังซื้อยังอ่อนแอ

1 ก.ย. 64 13:59 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

   ธปท. เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นธุรกิจเฉพาะกิจ ส.ค. พบว่า ยังอยู่ระดับต่ำ แม้เริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมการระบาดโควิด-19 ชี้ กำลังซื้อยังอ่อนแอ กดดันการฟื้นตัว

   รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) เฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 2-25 ส.ค. ที่ผ่านมาว่า การฟื้นตัวของธุรกิจในเดือนส.ค. ยังอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงเดือนก่อนหน้า แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดบางส่วน เช่น การเปิดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า สำหรับขายแบบเดลิเวอรี่ การเปิดแคมป์ก่อสร้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการผ่อนคลายการเดินทางข้ามจังหวัดของแรงงาน แต่กำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ กดดันการฟื้นตัวในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะภาคที่มิใช่การผลิต

   สำหรับกำลังซื้อที่อ่อนแอยังคงกดดันการฟื้นตัวในหลายธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจส่วนใหญ่มีการใช้นโยบายสลับกันมาทำงาน ลดชั่วโมงทำงาน และให้ใช้วันลาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะภาคที่มิใช่การผลิตที่มีระดับการใช้นโยบายข้างต้นกลับมาใกล้เคียงกับช่วงที่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศในเดือน เม.ย. 63

   ด้านภาคการผลิตยังคงเผชิญกับการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ในโรงงาน และการปิดโรงงานของคู่ค้าเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่กระทบกับระดับการผลิตในภาพรวม ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ผ่อนคลายจากเดือนก่อนเล็กน้อย

   ขณะที่สภาพคล่องสำรองของภาคธุรกิจลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะภาคที่มิใช่การผลิต เช่น ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร และธุรกิจก่อสร้าง สะท้อนจากสัดส่วนของธุรกิจที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น

   ด้านความเชื่อมั่นด้านรายได้ของธุรกิจส่วนใหญ่ปรับลดลง เมื่อเทียบกับช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศครั้งแรกในเดือน เม.ย. 63 โดยธุรกิจกว่าครึ่งเลือกที่จะปรับตัวโดยการลดต้นทุนและชะลอการลงทุนเป็นสำคัญ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยืดเยื้อ

   สำหรับผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก (Retailer Sentiment Index: RSI) เดือนส.ค. 64 ซึ่งจัดทำร่วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย พบว่า ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกปรับดีขึ้นเล็กน้อยทั้งภาวะปัจจุบันและอีก 3 เดือนข้างหน้า หลังรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขของร้านอาหารให้สามารถใช้ครัวในการประกอบอาหารแบบ delivery ได้ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นฯ อยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงเดือนเม.ย.63 ที่ประกาศ Lockdown ครั้งแรก

   ทั้งนี้ ผู้ประกอบการประเมินว่า กำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงไม่ฟื้นตัว แม้ว่าจะปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนบ้าง โดยการแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมฯ ที่รุนแรงยังเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของกำลังซื้อและรายได้ภาคครัวเรือน

รายงาน    ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

Cr. efinancethai