เอฟดีเอสหรัฐอนุมัติวัคซีนเข็ม 3 ให้ผู้ที่มีภาวะภูมิต่ำ

13/08/2564 12:34 สำนักข่าวไทย

วอชิงตัน 13 ส.ค. – สำนักงานอาหารและยา หรือ เอฟดีเอ ของสหรัฐ อนุมัติการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของไฟเซอร์ อิงค์ และโมเดอร์นา อิงค์ เข็มที่ 3 เพื่อเป็นเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มาภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

เอฟดีเอ ของสหรัฐประกาศแก้ไขการอนุญาตให้ใช้วัคซีนเป็นกรณีฉุกเฉิน โดยเปิดทางให้ใช้วัคซีนเพิ่มเติมกับบุคคลบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะหรือผู้ที่มีอาการที่ถือว่ามีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ขณะนี้บางประเทศ เช่น อิสราเอลและเยอรมนี มีแผนการหรือเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดวิกฤติการณ์ด้านการระบาดรุนแรงของโควิด-19 เนื่องจากเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์ยังมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการใช้วีคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาโรคประจำตัวเนื่องจากประโยชน์ของวัคซีนเข็มกระตุ้นนั้นยังคงไม่มีการลงความเห็นอย่างชัดเจน ไฟเซอร์ กล่าวว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ร่วมกันพัฒนากับบริษัทไบโอเอนเทคลดลงไปตามเวลาที่ผ่านไป โดยอ้างผลการศึกษาที่ระบุว่า ประสิทธิภาพลดลงจากร้อยละ 96 มาเหลือร้อยละ 84 เมื่อฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้วเป็นเวลา 4 เดือน ในขณะที่โมเดอร์นา กล่าวว่า ทางบริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลตา ที่ทำให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเกิดติดเชื้อโควิด-19 ได้.

Cr. สำนักข่าวไทย