กว่างนิงห์ของเวียดนามจะทดลองใช้วัคซีนพาสปอร์ต

27/06/2564 15:47 สำนักข่าวไทย

ฮานอย 27 มิ.ย.- เวียดนามจะทดลองใช้วัคซีนพาสปอร์ตในจังหวัดกว่างนิงห์ ทางตอนเหนือของประเทศในเดือนกรกฎาคม กับชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครบแล้วหรือหายป่วยแล้ว

เว็บไซต์เวียดนามเอ็กซ์เพรสส์รายงานว่า รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขประกาศเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้วหรือหายป่วยแล้ว และมีผลตรวจหาเชื้อเป็นลบเมื่อเดินทางถึง จะสามารถเข้าเมืองกว่างนิงห์ ที่ตั้งของอ่าวฮาลอง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยจะถูกกักตัวที่ศูนย์กักโรคของทางการเพียง 7 วัน จากปกติที่ต้องกัก 21 วัน จากนั้นไปกักตัวเองอีก 7 วัน

วัคซีนที่ทางการเวียดนามยอมรับในโครงการนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ สำนักงานยายุโรป หรือสำนักงานยาเวียดนาม โดยต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ครบภายใน 14 วันถึง 12 เดือนก่อนเดินทางมาถึง ส่วนผู้ที่หายป่วยจากโควิดต้องมีใบรับรองจากหน่วยงานในประเทศที่รักษา โดยต้องออกจากโรงพยาบาลภายใน 12 เดือนก่อนการเดินทางมาถึง และก่อนที่จะเดินทางออกจากเวียดนาม ชาวต่างชาติเหล่านี้จะต้องมีผลตรวจหาเชื้อเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

เวียดนามปิดพรมแดนและยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมปีก่อน อนุญาตให้เข้าเพียงชาวเวียดนามกลับประเทศ ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ นักการทูต นักลงทุน และแรงงานทักษะสูง โดยมีมาตรการกักโรคอย่างเคร่งครัด กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า นับจนถึงบ่ายวันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่ 76 คน ในจำนวนนี้ 65 คนอยู่ในนครโฮจิมินห์ การระบาดระลอกใหม่ที่ดำเนินมาตั้งแต่เดือนเมษายนมีผู้ติดเชื้อรวมแล้ว 12,071 คน เสียชีวิต 40 คน.

Cr. สำนักข่าวไทย