แถลงการณ์ร่วมของที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าของเอเปค

5 มิถุนายน 2021 เวลลิงตัน, นิวซีแลนด์

รัฐมนตรีการค้าของเอเปคทั้ง 21 สมาชิกเขตเศรษฐกิจออกแถลงการณ์ร่วม ภายหลังการร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2021

แถลงการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีเอเปกปี 2021 ที่มี Damien O’Connor รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการส่งออกของนิวซีแลนด์เป็นประธาน แถลงการณ์ร่วมระบุถึงความคิดริเริ่ม 3 ด้านหลักที่เอเปกจะดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 เพื่อสร้างเส้นทางไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยความคิดริเริ่ม 3 ด้านได้แก่

  • การใช้การค้าเป็นเครื่องมือในการรับมือกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 (Using trade as a tool to respond to the COVID-19 pandemic)
  • สนับสนุนระบบการค้าและกฎเกณฑ์แบบพหุภาคี (Supporting a rules-based multilateral trading system, and)
  • ก่อร่างความเจริญเติบโตในอนาคต (Shaping future prosperity)

รัฐมนตรีการค้าของเอเปกยังได้ออกภาคผนวก 2 ฉบับของแถลงการณ์ดังกล่าว รวมถึงประเด็นห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด-19 และการบริการเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็น

แถลงการณ์แถลงการณ์ร่วมของที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าของเอเปคฉบับเต็ม https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2021_MRT

ภาคผนวก 2 ฉบับ

Annex 1: APEC MRT Statement on COVID-19 Vaccine Supply Chains, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2021_MRT/Annex-1

Annex 2: APEC MRT Statement on Services to Support the Movement of Essential Goods, https://www.apec.org/Meeting-Papers/Sectoral-Ministerial-Meetings/Trade/2021_MRT/Annex-2

แปลและเรียบเรียงโดย

นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ, นักวิจัย

สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างอิง

APEC. (5 June 2021). APEC Trade Ministers Issue Joint Statement. Retrieved from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2021/0605_MRT_Statement