อิสราเอลพบแนวโน้มเชื่อมโยงวัคซีนไฟเซอร์กับหัวใจอักเสบ

02/06/2564 10:47 สำนักข่าวไทย

เยรูซาเล็ม 2 มิ.ย. – อิสราเอลระบุว่า พบผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์จำนวนหนึ่งมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โดยส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มและมีแนวโน้มว่าอาการดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีน

กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลเผยผลการศึกษาหลังได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวว่า อิสราเอลพบผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบทั้งหมด 275 คนในช่วงเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมจากผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนกว่า 5 ล้านคน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลไม่เกิน 4 วัน และร้อยละ 95 ของผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง นอกจากนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวยังพบว่า มีความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์โดสที่สองกับการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในกลุ่มผู้ชายอายุ 16-30 ปี และยังพบความเชื่อมโยงดังกล่าวในกลุ่มผู้ชายอายุ 16-19 ปีมากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ

ในขณะเดียวกัน ไฟเซอร์ได้ระบุในแถลงการณ์ว่า บริษัททราบถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนของอิสราเอล ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงภาวะดังกล่าวกับวัคซีนของไฟเซอร์ ทั้งยังระบุเพิ่มเติมว่า ไฟเซอร์ได้ตรวจสอบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนอย่างละเอียด และหารือกับหน่วยงานความปลอดภัยวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลอยู่เป็นประจำเพื่อตรวจสอบข้อมูล ขณะนี้ อิสราเอลเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ต่อสัดส่วนประชากรมากที่สุดในโลก โดยฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนคิดเป็นอัตราร้อยละ 55 จากประชากรทั้งหมดราว 9 ล้านคน.

Cr. สำนักข่าวไทย