สิงคโปร์ชี้ต้องสร้างหลักประกันช่วงวัคซีนโลกมีจำกัด

11/05/2564 17:15 สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 11 พ.ค.- สิงคโปร์กำลังมองหาแหล่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพิ่มเติมในยามที่โลกกำลังมีวัคซีนปริมาณจำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงการฉีดวัคซีนจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตามที่ตั้งใจไว้

นายกัน คิมหย่ง รัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์แถลงต่อรัฐสภาวันนี้ว่า นับจนถึงวันอาทิตย์ มีคนในสิงคโปร์ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มแล้ว 1.8 ล้านคน และมีคนฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 1. 2 ล้านคน อย่างไรก็ดี เนื่องจากปริมาณวัคซีนโลกมีอย่างจำกัด ทั้งยังมีปัญหาด้านโลจิติกส์ สิงคโปร์จึงต้องทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ เพื่อให้มีแหล่งวัคซีนที่กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น ทางการกำลังมองหาทางเลือกอื่น และกำลังเจรจาซื้ออยู่ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ หากได้วัคซีนตามกำหนด โครงการฉีดวัคซีนจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

นายกัน คิมหย่ง รัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์

ปัจจุบันสิงคโปร์ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอนเทค และโมเดอร์นา ให้แก่ผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ส่วนผู้มีอายุต่ำกว่านี้จะเริ่มฉีดหลังวันที่ 15 พฤษภาคม นอกจากนี้ยังนำเข้าวัคซีนซิโนแวกของจีน 200,000 โดสแม้ว่าทางการยังไม่อนุมัติให้ใช้ และมีแผนจะฉีดวัคซีนกระตุ้นในปลายปีหน้าหรือต้นปีหน้าให้แก่ผู้รับวัคซีนครบแล้ว.

Cr. สำนักข่าวไทย