เมียนมาระบุจะพิจารณาข้อเสนอของอาเซียนอย่างจริงจัง

27/04/2564 12:22 สำนักข่าวไทย

ย่างกุ้ง 27 เม.ย. – รัฐบาลทหารเมียนมากล่าววันนี้ว่า จะพิจารณาคำแนะนำในเชิงสร้างสรรค์ของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน อย่างรอบคอบ เกี่ยวกับแนวทางในการยุติวิกฤติการณ์ทางการเมืองและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่กองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือน

รัฐบาลทหารเมียนมา กล่าวในแลถงการณ์ที่แผยแพร่ในวันนี้ว่า คำแนะนำของอาเซียนนั้น จะมีการพิจารณาอย่างจริงจังในเชิงบวก หากว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศเมียนมาและอยู่บนพื้นฐานและหลักการของอาเซียน อาเซียนจัดประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย โดยพลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้นำในการก่อรัฐประหารในเมียนมา เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้บรรลุฉันทามติ 5 ประการคือจะต้องยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันที และทุกฝ่ายต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุด กระบวนการเจรจาพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อประโยชน์ของประชาชน ทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะทำหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการพูดคุยเจรจา โดยเลขาธิการอาเซียนจะช่วยให้การสนับสนุน อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน และ ทูตพิเศษและคณะทำงานจะเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง.

Cr. สำนักข่าวไทย