อาเซียนได้ฉันทามติ 5 ข้อต่อปัญหาเมียนมา

25/04/2564 01:02 สำนักข่าวไทย

อินโดนีเซีย 25 เม.ย.- การประชุมสุดยอดนัดพิเศษของผู้นำอาเซียนต่อวิกฤตการณ์ความรุนแรงในเมียนมา ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวานนี้ (24 เม.ย.) ที่ประชุมได้บรรลุฉันทามติ 5 ประการต่อปัญหาเมียนมา

ในการประชุมสุดยอดนัดพิเศษของผู้นำอาเซียนต่อวิกฤตการณ์ความรุนแรงในเมียนมา ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน ซึ่งมี พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย หัวหน้าคณะรัฐประหารเทียนมาเข้าร่วมด้วย ที่ประชุมได้บรรลุฉันทามติ 5 ประการ ดังนี้

ประการที่ 1. จะต้องยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันที และทุกฝ่ายต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุด

ประการที่ 2. กระบวนการเจรจาพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ประการที่ 3. ทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะทำหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการพูดคุยเจรจา โดยเลขาธิการอาเซียนจะช่วยให้การสนับสนุน

ประการที่ 4. อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน AHA Centre (ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance)

ประการที่ 5. ทูตพิเศษและคณะทำงานจะเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง.

Cr. สำนักข่าวไทย