มาเลเซียอนุญาตให้นำเข้าขยะพลาสติกที่ส่งจากสหรัฐแล้ว

31/03/2564 10:53 สำนักข่าวไทย

กัวลาลัมเปอร์ 31 มี.ค. – มาเลเซียตกลงอนุญาตให้ตู้สินค้าที่บรรจุขยะพลาสติกที่ส่งทางเรือมาจากสหรัฐเข้าประเทศแล้ว ซึ่งเป็นการกลับการตัดสินใจหลังจากพบว่า ขยะพลาสติกที่ส่งมานั้น สะอาด เป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และไม่ละเมิดสนธิสัญญาฉบับใหม่ของสหประชาชาติที่ห้ามการค้าพลาสติกที่ปนเปื้อน

มาเลเซียประกาศก่อนหน้านี้ว่า จะส่งคืนตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งมาทางเรือกลับไปยังสหรัฐ โดยตู้สินค้าเหล่านี้ส่งมาจากนครลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมาเลเซียเชื่อว่าจะเป็นขยะที่เป็นอันตราย แต่กระทรวงสิ่งแวดล้อมมาเลเซียกล่าววันนี้วา ตู้สินค้าเหล่านี้ ซึ่งเดินทางมาถึงในวันเสาร์ที่ผ่านมา พบว่าเป็นขยะพลาสติกที่สะอาด เป็นโพลีเอทิลีนที่เป็นเนื้อเดียวกัน ตรงตามข้อกำหนดของใบอนุญาตนำเข้าสินค้าและจะไม่ถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทางแต่อย่างใด ประเทศที่ลงนามเข้าเป็นภาคีอนสัญญาบาเซิล ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา อาจจะอนุญาตให้มีการค้าขยะพลาสติกได้ หากว่ามีความสะอาด คัดแยกแล้วและสามารถรีไซเคิลได้ง่าย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเทศผู้นำเข้าด้วยว่าจะยอมให้ข้อยกเว้นหรือไม่ มาเลเซียกลายเป็นประเทศเป้าหมายปลายทางของการนำขยะพลาสติกมาทิ้ง หลังจากจีนสั่งห้ามนำเข้าขยะพลาสติกเมื่อปี 2018 และได้ส่งคืนขยะพลาสติกน้ำหนักหลานพันตันกลับไปยังประเทศต้นทาง สหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศก่อขยะพลาสติกต่อประชากรเป็นปริมาณมากกว่าประเทศอื่นใดในโลก เป็นประเทศใหญ่เพียงประเทศเดียวที่ไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาบาเซิล อย่างไรก็ตาม ภายใต้สนธิสัญญานี้ มาเลเซียสามารถไม่รับขยะพลาสติกต้องห้ามจากสหรัฐได้.

Cr. สำนักข่าวไทย