ฟินแลนด์ ครองแชมป์ชาติมีความสุขที่สุดในโลก

20/03/2564 22:23 สำนักข่าวไทย

20 มี.ค. – สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันความสุขสากล หรือ International Day of Happiness จากมติที่ประชุมสหประชาชาติในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้แต่ละประเทศพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยความพร้อมของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

World Happiness Report ประจำปี 2021 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ รายงานว่า ฟินแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการในปัจจัย 6 ด้าน ได้แก่
1.ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ต่อจำนวนประชากร หรือรายได้ต่อหัว 2.การมีที่พึ่งพิงทางสังคม 3.การมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดี 4.เสรีภาพทางสังคม 5.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 6.การปราศจากคอร์รัปชัน

เป็นการประเมินโดยให้คะแนน 0-10 จากการสำรวจพบว่าประเทศที่คนมีความสุขมากที่สุด 5 อันดับแรกล้วนอยู่ในภูมิภาคยุโรป ฟินแลนด์ครองแชมป์ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน จาก 149 ประเทศทั่วโลก อันดับ 2 เดนมาร์ก อันดับ 3 สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 4 ไอซ์แลนด์ อันดับ 5 เนเธอร์แลนด์ อันดับ 6 นอร์เวย์ อันดับ 7 สวีเดน อันดับ 8 ลักเซมเบิร์ก อันดับ 9 นิวซีแลนด์ อันดับ 10 ออสเตรีย

ขณะที่ไทยอยู่อันดับที่ 54 และเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นรองเพียงสิงคโปร์ชาติเดียวเท่านั้น โดย สิงคโปร์ ติดอันดับที่ 32 ของโลก ส่วนอัฟกานิสถาน เป็นประเทศที่ผู้คนมีความสุขน้อยที่สุดในโลกสำหรับปีนี้.

Cr. สำนักข่าวไทย