สิงคโปร์ประกาศฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้สูงอายุครบทุกคน

08/03/2564 16:55 สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 8 มี.ค. – สิงคโปร์ประกาศฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้แก่ผู้สูงอายุครบทุกคน และจะขยายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความจำเป็น เช่น คุณครู บุรุษไปรษณีย์ และแรงงานข้ามชาติ

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เผยว่า ทางการมีแนวโน้มที่จะขยายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม เนื่องจากได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้นแล้ว สิงคโปร์ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 596,000 โดสนับถึงเมื่อวานนี้ และมีชาวสิงคโปร์กว่า 379,000 คนที่ได้รับวัคซีนโดสแรก ในจำนวนนี้กว่า 217,000 คนได้รับวัคซีนครบสองโดสแล้ว ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุขเคยประกาศว่า จะฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปีในช่วงปลายเดือนนี้ แต่เปลี่ยนมาประกาศในวันนี้ว่าผู้สูงวัยกลุ่มดังกล่าวจะได้รับจดหมายเชิญฉีดวัคซีนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า จนถึงขณะนี้ สิงคโปร์ได้ฉีดวัคซีนโดสแรกให้แก่ผู้สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไปกว่า 55,000 คนแล้ว

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ยังประกาศขยายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส่วนหน้าที่มีความสำคัญ รวมถึงกลุ่มคนที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชาวสิงคโปร์ที่มีความเสี่ยงและชุมชนโดยรวม หากพวกเขาติดเชื้อโควิด ขณะนี้ สิงคโปร์มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมกว่า 60,000 คน และผู้เสียชีวิตเพียง 29 คน.

Cr. สำนักข่าวไทย