การส่งออกของจีนโตสูงสุดในรอบ 20 ปีหลังโควิดระบาด

07/03/2564 11:36 สำนักข่าวไทย

ปักกิ่ง 7 มี.ค. – การส่งออกสินค้าของจีนขยายตัวมากที่สุดในรอบกว่า 2 ทศวรรษ ในขณะที่การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็กลับมาเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน หลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกือบจะนิ่งสนิท

การส่งออกสินค้าประเภทอิเลกทรอนิกส์และสิ่งทอ เช่น หน้ากากอนามัย เป็นปัจจัยที่ทำให้ยอดการส่งออกของจีนพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการสินค้าสำหรับการทำงานจากที่บ้านและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นสูงในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ข้อมูลอย่างเป็นทางการด้านการส่งสินค้าออกของจีนพบว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ การส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ ซึ่งการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์และหน้ากากอนามัย ในขณะที่การนำเข้าสินค้าเติบโตร้อยละ 22.2 ตัวเลขล่าสุดของการนำเข้าและส่งออก สวนทางอย่างสิ้นเชิงกับตัวเลขของเมื่อปีที่แล้ว ที่ตัวเลขส่งออกลดลงประมาณร้อยละ 17 และนำเข้าลดลงร้อยละ 4 จีนประสบปัญหายุ่งยากในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสในช่วงแรก ๆ ผู้บริโภคต้องอยู่กับบ้านและธุรกิจต่าง ๆ ต้องค่อย ๆ กลับมาเปิดให้บริการ สำหรับตัวเลขการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงต้นของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.1 และส่งทอ ซึ่งรวมถึงหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.2.

Cr. สำนักข่าวไทย