เปิดแนวทางเฝ้าระวังอาการแพ้ ‘วัคซีน’

วันที่ 4 มีนาคม 2564 – 09:33 น. มติชน

เปิดแนวทางเฝ้าระวังอาการแพ้ ‘วัคซีน’ แบบละเอียด

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงแนวทางการเฝ้าระวังอาการ…แพ้วัคซีน ดังนี้

Cr. มติชน