รัสเซียอนุมัติวัคซีนโควิดขนานที่ 3 ชื่อ “โควิแวก”

20/02/2564 15:44 สำนักข่าวไทย

มอสโก 20 ก.พ. – นายกรัฐมนตรีมิคาอิล มิชูสติน ของรัสเซียกล่าวผ่านทางโทรทัศน์ของทางการรัสเซียว่า ในวันนี้ รัสเซียอนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศเป็นขนานที่ 3 แล้ว ซึ่งมีชื่อว่า “โควิแวก” ที่ผลิตโดยศูนย์ชูมาคอฟ เซ็นเตอร์

นายกรัฐมนตรีมิชูสติน กล่าวว่า ในวันนี้ รัสเซียเป็นประเทศเดียวที่มีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถึง 3 ขนานแล้ว สำหรับวัคซีนโควิแวก แตกต่างจากสปุตนิกวี ที่ใช้ไวรัสที่ทำให้เชื้ออ่อนลงแล้วไม่ทำให้เกิดโรค มาตัดต่อใส่สารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ลงไป เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน แต่โควิแวก เป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสโควิดที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าเป็นวัคซีนที่ทำขึ้นจากไวรัสโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย หรือ ถูกตัดกลไกลในการเพิ่มจำนวนแล้ว ซึ่งนักวิทยาศาสตร์รัสเซียกล่าวว่า จะทำให้วัคซีนนี้มีข้อได้เปรียบคือจะสามารถรับมือกับไวรัสที่กลายพันธุ์ได้ทุกสายพันธุ์

รัสเซียอนุมัติการใช้วัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศมาแล้ว 2 ขนาน ซึ่งรวมถึงสปุตนิกวี ที่พัฒนาโดยสถานบันกามาเลยา ซึ่งเป็นการอนุมัติในลักษณะเดียวกันกับโควิแวก คือให้ไฟเขียวโดยที่ยังไม่ได้เห็นรายงานผลการทดสอบในขั้นสุดท้าย ซึ่งการอนุมัติแบบรวบรัดล่วงหน้าแบบนี้ทำให้เกิดข้อกังวลในหมู่นักวิทยาศาสตร์ในประเทศตะวันตก แต่การฉีดวัคซีนของทั้งสองขนานก่อนหน้านี้ก็เริ่มต้นเป็นวงกว้างในรัสเซียหลังจากที่การทดสอบเสร็จสิ้นลงและมีความสำเร็จด้วยดี สปุตนิกวี ได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนสิงหาคมและการทดสอบเป็นวงกว้างเริ่มในเดือนกันยายน การฉีดวัคซีนให้ประชาชนเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม หลังจากผลการทดสอบในเบื้องต้นพบว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพร้อยละ 91.4 ซึ่งหลังจากนั้น ชาวรัสเซียมากกว่า 2 ล้านคนก็เข้ารับการฉีดวัคซีน ส่วนการฉีดวัคซีนขนานที่ 2 ที่พัฒนาโดยสถาบันเวกเตอร์ ในเมืองโนโวซีบีรสค์ (Novosibirsk) กำลังจะเริ่มต้น.

Cr. สำนักข่าวไทย