‘หมอยง’ เทียบข้อมูลวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 3 ชนิด ชี้ของรัสเซียประสิทธิภาพค่อนข้างสูง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 08:20 น. มติชน

‘หมอยง’ เทียบข้อมูลวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 3 ชนิด ชี้ของรัสเซียประสิทธิภาพค่อนข้างสูง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19

โดยระบุว่า โควิด 19 วัคซีน ไวรัส vector

ในขณะนี้วัคซีนชนิด virus Vector มีอยู่ 4 ขนานเป็นของอังกฤษ Oxford AstraZeneca, ของอเมริกา Johnson and Johnson ของรัสเซีย ที่มีชื่อว่า Sputnik V และของจีน Cansino

ที่มีข้อมูลมากและพอจะเปรียบเทียบกันได้ในลักษณะรูปแบบและการให้วัคซีน นำมาเปรียบเทียบให้เห็น 3 ชนิด ดังแสดงในรูป

ประสิทธิภาพของวัคซีน ทั้ง 3 ชนิด ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารชั้นนำของโลก

หลักการให้วัคซีน ของรัสเซียจะใช้ vector เข็มแรกและเข็มที่ 2 ต่างกัน เพราะกลัวว่าภูมิต้านทานต่อตัวไวรัสเวกเตอร์ที่เกิดจากการฉีดเข็มที่ 1 จะไปรบกวนทำลาย ไวรัสเวกเตอร์ในเข็มที่ 2 ทำให้วัคซีนของรัสเซียมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง

วัคซีนทั้ง 3 ชนิดถ้าเราหาได้ ก็น่าจะยินดีทั้งหมด

Cr. มติชน