6 ชาติอาเซียนส่งออกปีก่อนลดลงเพียง 2.2%

13/02/2564 15:03 สำนักข่าวไทย

โตเกียว 13 ก.พ.- ข้อมูลของญี่ปุ่นระบุว่า ปีที่แล้ว 6 ชาติในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน มียอดส่งออกรวมกันลดลงเพียงร้อยละ 2.2 ทั้งที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาดทั่วโลก

เว็บไซต์สำนักข่าวเกียวโดอ้างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทรว่า ปี 2563 ที่ผ่านมา 6 ชาติอาเซียนประกอบด้วยไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มียอดส่งออกรวมกัน 1.35 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 40.31 ล้านล้านบาท) ลดลงร้อยละ 2.2 จากปีก่อนหน้า หากแยกเป็นรายประเทศมีเวียดนามเพียงประเทศเดียวที่มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เป็น 282,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 8.44 ล้านล้านบาท) โดยส่งออกมาญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 5.2 แต่ส่งออกไปสหรัฐและจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 และ 18.0 ตามลำดับ ขณะที่ฟิลิปปินส์ส่งออกลดลงร้อยละ 10.1 ไทยลดลงร้อยละ 6.0 สิงคโปร์ลดลงร้อยละ 4.1 มาเลเซียและอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 2.6 เท่ากัน

ขณะเดียวกันทั้ง 6 ชาติอาเซียนนี้ได้ดุลการค้ารวมกันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า 3 เท่าเป็น 133,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.99 ล้านล้านบาท) เนื่องจากราคาพลังงานที่ลดลงและความต้องการในประเทศซบเซาทำให้การนำเข้าลดลงมากกว่าการส่งออก ไทยได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ 144.5 ตามด้วยเวียดนามร้อยละ 83.5 สิงคโปร์ร้อยละ 43.9 และมาเลเซียร้อยละ 25.6 ขณะที่ฟิลิปปินส์ขาดดุลการค้าลดลงร้อยละ 46.3 อินโดนีเซียได้ดุลการค้าหลังจากขาดดุลในปีก่อนหน้า แต่หากคิดตามสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมกันแล้ว สิงคโปร์มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 27.4 ตามด้วยเวียดนามร้อยละ 21.3 ไทยร้อยละ 17.1 มาเลเซียร้อยละ 16.5 อินโดนีเซียร้อยละ 11.9 และฟิลิปปินส์ร้อยละ 5.8 ส่วนอีก 4 ชาติสมาชิกอาเซียนได้แก่ บรูไน กัมพูชา สปป.ลาวและเมียนมา.

Cr. สำนักข่าวไทย