อียูสรุปวัคซีนโควิดไฟเซอร์ไม่ทำให้ตายหลังฉีด

29/01/2564 17:17 สำนักข่าวไทย

กรุงเฮก 29 ม.ค.- สหภาพยุโรปหรืออียู (EU) สรุปว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบออนเทค ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน และไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงใหม่ ๆ

สำนักงานยายุโรปของอียู ซึ่งตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ แถลงวันนี้ อ้างอิงจากข้อมูลของวัคซีนที่เปิดเผยเป็นครั้งแรกว่า ได้ตรวจสอบการเสียชีวิตที่มีผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วยแล้วได้ข้อสรุปว่า ข้อมูลไม่แสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวโยงกับการฉีดวัคซีนและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นไม่เป็นประเด็นเรื่องความปลอดภัย ข้อมูลนี้สอดคล้องกับประวัติความปลอดภัยของวัคซีนตามที่ทราบกัน และไม่พบว่าทำให้เกิดผลข้างเคียงใหม่ ๆ ส่วนที่มีรายงานการแพ้รุนแรงเป็นครั้งคราวไม่ได้เกินเลยไปจากผลข้างเคียงของวัคซีนนี้ตามที่ทราบกัน สำนักงานยายุโรปสรุปว่า ประโยชน์ของวัคซีนในการป้องกันโรคโควิด-19 ยังคงมีมากกว่าความเสี่ยง จึงไม่เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงการใช้แต่อย่างใด

นับเป็นครั้งแรกที่อียูแถลงความคืบหน้าเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนไฟเซอร์/ไบออนเทค นับจากเริ่มฉีดในเดือนธันวาคม ขณะที่หลายประเทศประกอบด้วยนอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ และสวีเดนแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตหลังรับวัคซีนขนานนี้ แต่ยังไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรง เฉพาะนอร์เวย์มีผู้สูงวัยเสียชีวิตถึง 33 คน หลังรับวัคซีนเข็มแรก แม้ยังไม่พบความเชื่อมโยงแต่ได้แนะนำแพทย์ให้ตรวจสอบสุขภาพโดยรวมของผู้สูงวัยก่อนฉีดวัคซีนขนานนี้.

Cr. สำนักข่าวไทย