หอการค้า คาดส่งออกไทยโต 3.6% จากเศรษฐกิจโลกฟื้น มีวัคซีนต้านโควิด

วันที่ 14 มกราคม 2564 – 16:24 น. ประชาชาติธุรกิจ

หอการค้า คาดส่งออกปี 2564 ไทยส่งออกฟื้นโต 3.6% จากปัจจัยของเศรษฐกิจโลกฟื้น มีวัคซีนต้านโควิดครอบคลุมประชากรโลก หวั่น หากวัคซีนไม่ได้ตามเป้าโอกาสส่งออกไทยติดลบ 0.8%

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ทิศทางการส่งออกไทยปี 2564 ภายใต้สถานการณ์ที่ทั่วโลกที่ยังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 หอการค้าไทยประมาณไว้ 2 กรณีสำคัญ คือ กรณี ผลิตวัคซีน โควิด -19 ได้ตามเป้าหมาย 40% ของประชากรโลก ไทยจะมีมูลค่าการส่งออก 237,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 3.6% หรือส่งออกมีมูลค่าอยู่ในกรอบ 224,934- 242,356 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัวอยู่ในกรอบ ติดลบ 1.8 ถึง ติดลบ 5.8%

อีกกรณี ไม่สามารถผลิตวัคซีนโควิด -19 ได้ตามเป้าหมาย ผลิตได้น้อยกว่า 40% ของประชากรโลก และจำนวนผู้ติดโควิดวันละ 7-8 แสนคน ไทยจะมีมูลค่าการส่งออก 227,165 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ติดลบ 0.8% หรือส่งออกมีมูลค่าอยู่ในกรอบ 214,899- 232,321 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติดลบ 6.2 ถึง ติดลบ 1.4%

ทั้งนี้ ปัจจัยบวกที่กระทบ คือ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดีขึ้น โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ GDP โลกโต 5.2% เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าเริ่มพื้นตัว ขณะที่ธนาคารคารโลก (World Bank) คาดการณ์ GDP โลกโต 4% การฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิดให้กับประชากรโลกอย่างน้อย 40% ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี 2563 เฉลี่ย 40-50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อัตราค่าเงินบาทอยู่ที่ 31-32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

ส่วนปัจจัยเสี่ยวที่ต้องติดตาม คือ ไม่สามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมประชากรโลกได้ตามเป้าหมาย ประชากรโลกมีประมาณ 7,700 ล้านคนได้รับวัคกซีนไปแล้วเพียง 0.3% ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิตเป้าไว้อยู่ที่ 6,000 ล้านโดส ฉีดได้ 3,000 ล้านคน หรือ 42% ของประชากรโลก หากผลิตไม่พอประชากรไม่ได้ตามเป้าหมายจะกระทบต่อกำลังซื้อ การขนส่ง ความมั่นใจสินค้า ค่าเงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง เพราะหากแข็งค่า 1% ส่งออกลดลง 0.11%

ปัญหาตู้สินค้าขาดแคลน มีผลต่อต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้น 3-5 เท่าซึ่งกระทบต่อการส่งออกลดลงถึง 5,159 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือหดตัว 2.2% โดยในเรื่องนี้ ต้องการให้ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งกองทุนช่วยเหลือด้านภาระต้นทุนการขนส่ง จูงใจในการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ช่วยเหลือด้านภาษี หากช่องทางอื่นในการขนส่งสินค้า เป็นต้น ส่วนปัจจัยเสี่ยงสุดท้าย ผลกระทบจากกรอบความตกลง EVFTA (เวียดนาม-ยุโรป) ซึ่งกระทบให้การส่งออกไทยลดลง 1,107 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 0.47% เนื่องจากสินค้าเวียดนามถูกกว่าไทย ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมีผลต่อการค้า การส่งออก

อย่างไรก็ดี ประเด็นที่ต้องติดตามจากนี้ที่จะมีผลต่อการส่งออกไทย คือ นโยบายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจรวม ผลของ BREXIT DEAL อังกฤษและแคนาดา แบนสินค้าจีน ส่วนสินค้าที่มีโอกาสในการส่งออกของไทยยังเป็นกลึ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพ รวมไปถึงสินค้าเกษตรและอาหาร

Cr. ประชาชาติธุรกิจ