เวียดนามนำเข้าข้าวอินเดีย 7 หมื่นตัน

09 Jan 2021 11:16 น. ฐานเศรษฐกิจ

เวียดนามนำเข้าข้าวจากอินเดียครั้งแรกรอบหลายสิบปี ปริมาณ 7 หมื่นตัน หลังไม่พอใช้และราคาในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต. / ทูตพาณิชย์) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลสื่อของเวียดนามว่า ตามที่สำนักข่าว Reuters คาดการณ์ว่า ราคาข้าวในปี 2564 อาจจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เวียดนาม ต้องนำเข้าข้าวหัก 100% จากอินเดีย ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่เวียดนามนำเข้าข้าวจากอินเดียด้วยปริมาณ 70,000 ตัน ราคาเอฟโอบี อยู่ที่ 310 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน และจะได้ส่งมอบถึงเวียดนามในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564 โดยข้าวหัก 100% ที่นำเข้าจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้ง ขนม ขนมจีน และใช้ในร้านอาหารข้าว ในขณะที่ข้าวประเภทดังกล่าวในเวียดนามไม่เพียงพอและราคาในประเทศสูงกว่าราคาข้าวที่นำเข้า

ตามสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม ในปี 2563 เวียดนามมีผลผลิตข้าวเปลือกอยู่ที่ 42.69 ล้านตัน เท่ากับ 21.35 ล้านตันข้าว ลดลงร้อยละ 1.85 เมื่อเทียบกับปี 2562 การส่งออกข้าวของเวียดนาม ในปี 2563 ได้คาดว่าจะลดลงร้อยละ 3.5  (6.15 ล้านตัน)

รายงานจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุว่าข้าวหัก 5% ของเวียดนามมีราคาอยู่ที่ 498-502 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ข้าวหัก 25% ราคาอยู่ที่ 473-477 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ในขณะที่ข้าวหัก 5% ของ อินเดียอยู่ที่ 368-372 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน และข้าวหัก 25% มีราคาอยู่ที่ 328-332 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

Cr. ฐานเศรษฐกิจ