วัคซีนไฟเซอร์ มีแนวโน้มป้องกันโควิดกลายพันธุ์ได้

08/01/2564 12:36 สำนักข่าวไทย

นิวยอร์ก 8 ม.ค. – ไฟเซอร์ บริษัทเวชภัณฑ์ของสหรัฐ เผยผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบออนเทค มีแนวโน้มที่จะป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ที่แพร่เชื้อเร็วที่พบในอังกฤษและแอฟริกาใต้ได้

ผลการศึกษาที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นผลงานของไฟเซอร์และนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสของสหรัฐชี้ให้เห็นว่า วัคซีนของไฟเซอร์มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ที่มีชื่อเรียกว่า N501Y ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม และทำให้เกิดความวิตกกังวลว่า วัคซีนที่ผลิตขึ้นไม่อาจป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวได้หรือไม่ นักวิทยาศาสตร์ของไฟเซอร์เผยผลการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ทำให้ได้ข้อสนับสนุนว่า วัคซีนของไฟเซอร์ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อเร็ว เช่นเดียวกับเชื้อไวรัสโคโรนาที่กลายพันธุ์อีก 15 สายพันธุ์ ที่บริษัทได้ทำการทดลองไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยวางแผนที่จะเริ่มการทดสอบที่คล้ายกันเพื่อพิสูจน์ต่อไปว่าวัคซีนของไฟเซอร์จะมีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาอื่น ๆ ที่กลายพันธุ์ ซึ่งพบในอังกฤษและแอฟริกาใต้ได้หรือไม่ โดยคาดว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในอีกไม่กี่สัปดาห์หน้า.

Cr. สำนักข่าวไทย