โนวาแว็กซ์ เริ่มทดลองวัคซีนขั้นสุดท้าย

29/12/2563 11:26 สำนักข่าวไทย

สหรัฐ 29 ธ.ค.-บริษัทโนวาแว็กซ์ เริ่มทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในขั้นตอนสุดท้าย ใช้อาสาสมัครราว 30,000 คน

บริษัทโนวาแว็กซ์ของสหรัฐฯ เริ่มทำการทดลองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในระยะที่สาม ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ การทดลองฉีดวัคซีนนี้ต้องการอาสาสมัครราว 30,000 คน สำหรับเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน การศึกษาดังกล่าว ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ เปิดรับอาสาสมัครในวัยผู้ใหญ่ทั้งหมด แต่จะเน้นกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาสาสมัครผิวดำ รวมทั้งผู้ที่มาจากชุมชนชาวลาตินอเมริกา ซึ่งมีการแพร่ระบาดรุนแรง โดย 2 ใน 3 ของอาสาสมัครทั้งหมดจะได้รับการฉีดวัคซีนจริง ส่วนที่เหลือจะเป็นการฉีดโดยไม่มีวัคซีนจริง.

Cr. สำนักข่าวไทย