รัฐในสหรัฐเห็นไม่ตรงกันว่าควรฉีดวัคซีนโควิดให้ใครก่อน

09/12/2563 10:20 สำนักข่าวไทย

นิวยอร์ค 9 ธ.ค. — บรรดาบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรม กำลังวิ่งเต้นเพื่อให้คนงานของตนในสหรัฐ ได้เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มแรก ๆ ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนและพยายามประสานแผนกับแต่ละรัฐ ท่ามกลางความสับสนว่ากลุ่มบุคคลใดที่มีความสำคัญ และต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อน และกลุ่มใดที่ยังรอได้

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นกุญแจสำคัญ ในการเปิดเศรษฐกิจส่วนใหญ่กลับมาอีกครั้งอย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยในโรงบรรจุหีบห่อเนื้อสัตว์, โรงงาน และคลังสินค้า ที่แออัด แต่ก่อนจะเริ่มการฉีดวัคซีนให้คนงานชาวอเมริกันได้ กลับมีความสับสนในการจำแนกว่าคนกลุ่มใดที่ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อน ในช่วงที่ยังมีการระบาด ด้วยปริมาณวัคซีนเริ่มต้นที่มีอยู่อย่างจำกัด และการขาดคำแนะนำที่เด็ดขาดของรัฐบาลกลาง ทำให้การตัดสินใจตกไปอยู่กับรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐของสหรัฐ ในการจะพิจารณาว่ากลุ่มบุคคลใด จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรก และกลุ่มใดที่ต้องรอไปปีหน้า และจากการตรวจสอบแผนการจ่ายวัคซีนของแต่ละรัฐ ก็แสดงให้เห็นความแตกต่างกันอย่างมาก โดยมีเพียงบางรัฐเท่านั้น ที่ได้สรุปกลุ่มคนงานเฉพาะที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนไว้อย่างชัดเจนแล้ว ขณะที่หลายรัฐยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจน.

Cr. สำนักข่าวไทย