ผลสำรวจชี้ทั่วโลกมีความต้องการฉีดวัคซีนโควิดลดลง

09/12/2563 10:17 สำนักข่าวไทย

โตเกียว 9 ธ.ค. — ผลการสำรวจความเห็นประชาชนใน 15 ประเทศทั่วโลกพบว่า มีประชาชนประมาณร้อยละ 70 ที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งลดลงจากการสำรวจก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนก่อน

การสำรวจออนไลน์ ที่จัดทำโดยบริษัทวิจัย อิปซอส (Ipsos) ร่วมกับ เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (World Economic Forum) ในเดือนตุลาคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 18,000 คน พบว่า มีประชาชนร้อยละ 73 ที่ต้องการจะรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลดลงร้อยละ 4 จากการสำรวจครั้งก่อนในเดือนสิงหาคม เมื่อแยกตามประเทศ พบว่าคนอินเดียต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากที่สุด โดยร้อยละ 87 ต้องการจะฉีดวัคซีน ตามมาด้วยจีน ร้อยละ 85, สหราชอาณาจักร ร้อยละ 79, ญี่ปุ่นร้อยละ 69, สหรัฐ ร้อยละ 64 ส่วนฝรั่งเศสมีความต้องการฉีดวัคซีนน้อยที่สุด โดยมีเพียงร้อยละ 54 ที่ต้องการจะฉีดวัคซีน ขณะเดียวกันก็พบว่ามีถึงร้อยละ 27 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ไม่ต้องการรับวัคซีน โดยร่้อยละ 34 ของจำนวนดังกล่าว กังวลถึงผลข้างเคียง ขณะที่ร้อยละ 33 เห็นว่าการทดลองทางคลินิกใช้ระยะเวลาสั้นเกินไป ขณะที่อีก ร้อยละ 10 เพียงแค่ต่อต้านวัคซีนเฉยๆ ซึ่งทาง เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม ได้แสดงความเสียใจที่ประชาชนมีความไว้วางใจในวัคซีนลดลง ก่อนที่จะเริ่มมีการฉีดวัคซีน และได้กระตุ้นให้รัฐบาล และภาคเอกชน ร่วมมือกัน เพื่อฟื้นความไว้วางใจของประชาชน.

Cr. สำนักข่าวไทย