พบร่องรอยปอดเสียหายแม้ติดโควิดไปกว่า 3 เดือน

01/12/2563 10:49 สำนักงานข่าวไทย

ลอนดอน 1 ธ.ค.- คณะนักวิจัยในอังกฤษเผยว่า ยังคงสามารถพบร่องรอยความเสียหายในปอด หลังจากผู้ป่วยติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไปแล้วกว่า 3 เดือน

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 10 คน อายุระหว่าง 19-69 ปี สูดแก๊สซีนอนระหว่างการสแกนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอ็มอาร์ไอ (MRI) เพื่อให้เห็นภาพปอดเสียหาย ผู้ป่วย 8 คนยังคงมีปัญหาเรื่องหายใจลำบากและเหนื่อย หลังจากติดเชื้อไปแล้วสามเดือน แม้ว่าไม่ต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ การสแกนด้วยวิธีปกติไม่พบว่าปอดของผู้ป่วยทั้งแปดคนนี้มีปัญหา แต่การให้สูดแก๊สซีนอนระหว่างเอ็มอาร์ไอเห็นสัญญาณความเสียหายของทั้งแปดคนได้จากพื้นที่ในภายปอดที่อากาศไม่สามารถไหลเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างสะดวก

คณะนักวิจัยเตรียมทดลองกับผู้ป่วยมากถึง 100 คน เพื่อดูว่าได้ผลแบบเดียวกันกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลและอาการไม่หนักหรือไม่ เพราะต้องการศึกษาว่าเป็นความเสียหายชั่วคราวหรือถาวร และหากเกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ไม่เฉพาะผู้สูงวัย ก็จะมีผลสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย เพราะอาจอธิบายได้ว่าเหตุใดผู้ป่วยจึงยังไม่แข็งแรงดังเดิมหลังจากติดเชื้อไปแล้วหลายเดือน.

Cr: สำนักข่าวไทย