ธุรกิจญี่ปุ่นเปิดเกษียณก่อนกำหนดมากกว่าปีก่อน

9 พฤศจิกายน 2563 10:42 am สำนักข่าวไทย

โตเกียว 9 พ.ย.- ผลสำรวจพบว่า ช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ธุรกิจในญี่ปุ่นเปิดโครงการเกษียณก่อนกำหนดมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีกว่าสองเท่า เพราะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ความต้องการบริโภคลดลงมากจนผู้บริหารต้องเร่งลดต้นทุนด้วยการลดจำนวนบุคลากร

บริษัทโตเกียวโชโกรีเสิร์ชเผยว่า นับจนถึงวันที่ 29 ตุลาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดโครงการเกษียณก่อนกำหนด 72 แห่ง ให้พนักงานรวม 14,000 คน เทียบกับปีที่แล้วทั้งปีที่มีบริษัท 35 แห่ง ให้พนักงาน 11,350 คน หลายแห่งลดเกณฑ์อายุเข้าโครงการจากปกติที่ 45 ปีขึ้นไปลงเหลือ 30 เศษหรือแม้แต่ 20 ปีเศษก็มี สะท้อนว่าต้องการเร่งลดกำลังคนให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ผลการวิจัยชี้ว่า แม้รัฐบาลอาจจะขยายโครงการช่วยธุรกิจจ่ายเงินพิเศษให้พนักงานลางานหลังครบกำหนดในสิ้นปีนี้ ธุรกิจก็ยังคงห่วงว่าโครงการนี้จะต้องมีวันจบ และคาดว่าจะต้องเปิดโครงการเกษียณก่อนกำหนดอีกในปีหน้า

ด้านบริษัทหลักทรัพย์เอสเอ็มบีซีนิกโกอ้างอิงตัวเลขจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว 484 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.1 ของทั้งหมดว่า มีกำไรสุทธิรวมกันจนถึงสิ้นเดือนกันยายนหรือครึ่งแรกของปีการเงินนี้ลดลงร้อยละ 43.6 จากครึ่งแรกของปีก่อน ธุรกิจร้านอาหารและสิ่งทอได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษจากมาตรการอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาด เพราะคนระมัดระวังในการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและจับจ่ายซื้อของ.

CR: สำนักข่าวไทย