ฝรั่งเศสและเยอรมนีกลับมาปิดเมืองอีก

29 ตุลาคม 2563 9:25 am สำนักข่าวไทย

ปารีส 29 ต.ค. – ฝรั่งเศสและเยอรมนีกลับมาปิดเมืองอีกครั้ง หลังการระบาดระลอกสองของโรคโควิด-19 ในยุโรป

ประธานาธิบดีเอมานูว์แอล มาครง ของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิลของเยอรมนีได้สั่งให้ประเทศของตนกลับมาใช้มาตรการปิดเมืองอีกครั้ง เนื่องจากการระบาดระลอกสองของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังคุกคามยุโรปในช่วงก่อนเข้าฤดูหนาว

ภายใต้มาตรการใหม่ของฝรั่งเศสที่จะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ ผู้คนจะต้องอยู่แต่ในบ้าน ยกเว้นเพื่อออกมาซื้อสินค้าจำเป็น ไปพบแพทย์ หรือออกกำลังกายไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อวัน และจะได้รับอนุญาตให้ไปทำงานได้ หากนายจ้างเห็นว่างานที่ทำอยู่นั้นไม่สามารถทำได้จากที่บ้าน ส่วนโรงเรียนจะยังคงเปิดอยู่

ขณะที่เยอรมนีจะปิดบาร์ ร้านอาหาร และโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 2-30 พฤศจิกายน ภายใต้มาตรการที่ตกลงกันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับมุขมนตรีของแต่ละรัฐ โดยโรงเรียนจะยังคงเปิดการเรียนการสอน ส่วนร้านค้าต่างๆ จะได้รับอนุญาตให้เปิดค้าขายได้ โดยจำกัดจำนวนคนเข้าร้านอย่างเข้มงวด และเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ รัฐบาลเยอรมนีได้จัดสรรเงินจำนวน 10,000 ล้านยูโร เพื่อชดเชยให้กับบริษัทและห้างร้านที่ยอดขายลดลง.

CR: สำนักข่าวไทย