ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในย่างกุ้งลดลง

27 ตุลาคม 2563 3:22 pm สำนักข่าวไทย

เมียนมา 27 ต.ค.-จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองย่างกุ้ง ของเมียนมา เริ่มลดลง แต่สถานการณ์โดยรวมเมียนมายังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ทั้งหมด ผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 1,000 คน/วัน

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองย่างกุ้ง ของเมียนมาเริ่มลดลง โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในย่างกุ้งเริ่มลดลงในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากเมียนมาเคยมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดกว่า 1,900 คน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม แต่กลับพบว่าในพื้นที่นอกเมือง มีผู้ติดเชื้อมากขึ้น โดยเฉลี่ยในแต่ละวันอย่างน้อย 20 ถึงกว่า 100 คน ไม่ว่าจะเป็นรัฐยะไข่ เมืองพะโค และเมืองมัณฑะเลย์ สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดโดยรวมถือว่าเมียนมายังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ทั้งหมด เวลานี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน เกือบ 1,000 คน ล่าสุดมียอดสะสม เกือบ 45,000 คน และมีผู้เสียชีวิต 1,095 คน.

CR: สำนักข่าวไทย