แถลงการณ์ร่วมเอเปคว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ปุตราจายา, มาเลเซีย, 23 ตุลาคม 2020. โดย ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลุ่มรัฐมนตรีว่าการด้านกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของภูมิภาคเอเปคออกแถลงการณ์ร่วมหลังเสร็จสิ้นการประชุมออนไลน์ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2020

แถลงการณ์ฉบับนี้แสดงผลของการประชุมรัฐมนตรีเอเปคว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครั้งที่ 26 โดยมีดาโต๊ะ ศรี ดร.หะยี วาน จุนอิดิ บิน ตนกู จาร์ฟา (Dato Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafa) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนานักวิสาหกิจและสหกรณ์ของมาเลเซียเป็นประธาน

แถลงการณ์ร่วมกล่าวถึงผลกระทบจาก Covid-19 ที่ไม่เคยพบมาก่อน ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งกลุ่มทางเศรษฐกิจกลุ่มนี้มีสัดส่วนในผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในภูมิภาคเอเปคถึงร้อยละ 40-60 ที่ประชุมยังเรียกร้องให้สมาชิกกระชับความร่วมมือ ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและต้อนรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและรับมือความท้าทายสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล

แปลและเรียบเรียง โดย คณะทำงานศูนย์เอเปค-ไทย สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มาของข่าว: https://www.apec.org/Press/News-Releases/2020/1023_SME

ที่มาของภาพ: https://www.apec.org/-/media/Images/NewsRelease/2020/1023_SME.png?h=617&w=925&la=en&hash=5D8473F54F74CC319F8EF7BDCF17F217940A09B3