หน้ากากอนามัยสามารถลดการแพร่เชื้อโควิดได้จริง

22 ตุลาคม 2563 9:02 am สำนักข่าวไทย

โตเกียว 22 ต.ค. – นักวิจัยในญี่ปุ่น ซึ่งใช้ไวรัสโควิดของจริงในการทดลองกับหุ่นยืนยันว่า หน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพทั้งลดการแพร่ไวรัสไปยังผู้อื่น และลดการรับไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

การค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยโตเกียว โดยในการทดลองพวกเขาได้วางหุ่นสองตัวหันหน้าเข้าหากันในห้องปฏิบัติการ ตัวหนึ่งถูกออกแบบมาให้ปล่อยละอองที่มีไวรัสโควิด ส่วนอีกตัวมีกลไกที่ทำให้สามารถสูดอากาศได้เลียนแบบการหายใจของมนุษย์

ในการทดลองหนึ่งนักวิจัยได้สวมหน้ากากอนามัยให้กับหุ่นที่หายใจเข้า และพบว่า ปริมาณไวรัสที่หุ่นสูดเข้าไปลดลง 17 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสวมหน้ากากผ้า ลดลง 47 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสวมหน้ากากอนามัยแบบธรรมดา และลดลง 79 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสวมหน้ากากอนามัย N95 ให้กระชับพอดี ขณะที่เมื่อสวมหน้ากากอนามัยให้กับหุ่นที่แพร่เชื้อ ก็พบว่า ทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยสามารถลดปริมาณไวรัสที่หุ่นอีกตัวที่ไม่ได้สวมหน้ากากสูดเข้าไปได้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม แม้หุ่นทั้งสองตัวจะสวมหน้ากากอนามัย ก็ยังไม่สามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้โดยสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์.

CR: สำนักข่าวไทย