เมียนมาเดินหน้าเอื้อลงทุน เพิ่มสินเชื่อ

17 ตุลาคม 2563 3:35 pm สำนักข่าวไทย

ย่างกุ้ง 17 ต.ค.- ทางการเมียนมาประกาศระเบียบการลงทุนที่มีความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มการปล่อยสินเชื่อ หวังเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ขณะนี้พบผู้ป่วยแล้วในทุกรัฐและภูมิภาคของประเทศ

กระทรวงการวางแผน การเงินและอุตสาหกรรมกำหนดระเบียบสำหรับนักลงทุนที่เสนอโครงการที่รัฐบาลไม่ได้เปิดประมูลและมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 ล้านจ๊าต (ราว 48,000 ล้านบาท) ว่า จะต้องยื่นเอกสารที่ประกอบด้วยงบการเงิน เอกสารยืนยันสมรรถนะทางการเงิน ประวัติการทำงานที่ผ่านมาและเอกสารอื่น ๆ รัฐบาลจะพิจารณาว่าโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 หรือไม่ หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยที่บริษัทมีข้อมูลแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ รัฐบาลจะเปิดประมูลด้วยการเชิญบริษัทอื่น ๆ เข้าร่วมแข่งขัน แต่หากบริษัทมีข้อมูลหรือประสบการณ์ไม่เพียงพอ รัฐบาลจะเปิดประมูลตามกระบวนการที่กำหนดขึ้นเอง นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนบริษัทต่าง ๆ ร่วมประมูลแข่งกับนักลงทุนจีนเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคในโครงการย่างกุ้งเมืองใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 หรือ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน

โครงการย่างกุ้งเมืองใหม่

ขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมจัดสรรสินเชื่อ 15,000 ล้านจ๊าต (ราว 360 ล้านบาท) ให้แก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดนตรีและสื่อ อนุมัติสินเชื่อ 20,800 ล้านจ๊าต (ราว 500 ล้านบาท) ให้ผู้ประกอบการ 1,041 ราย จะใช้งบประมาณ 200,000-500,000 ล้านจ๊าต (ราว 4,800-12,000 ล้านบาท) บรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 และได้เพิ่มเงินอีก 100,000 ล้านจ๊าต (ราว 2,400 ล้านบาท) เข้ากองทุนบรรเทาโควิด-19 ที่ตั้งทุนเริ่มต้นที่ 100,000 ล้านจ๊าต เมื่อเดือนเมษายนเพื่อให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 3,393 ราย

ขณะนี้เมียนมามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 แล้วในทุกรัฐและภูมิภาค หลังจากรัฐกะยา ทางตะวันออกของประเทศที่มีพรมแดนติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันพฤหัสบดี เป็นพยาบาลที่ไปร่วมอบรมในนครย่างกุ้งนาน 9 เดือน สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า เมียนมามีผู้ป่วยใหม่ 1,138 คน เสียชีวิต 34 คน เมื่อวานนี้ รวมผู้ป่วยสะสม 33,488 คน เสียชีวิตรวม 799 คน หลังจากพบผู้ป่วยสองคนแรกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม และเกิดการระบาดระลอกสองเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม.

CR: สำนักข่าวไทย